Entries by tannp

Thông báo mặt bằng trống Hàn Việt Tower tháng 7/2019

Là tòa văn phòng hiện đại theo chuẩn thiết kế Hàn Quốc, Hàn Việt Tower đã và đang được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước lựa chọn là trụ sở làm việc. Đây luôn là tòa nhà có công suất thuê hàng đầu tại khu vực và được nhiều khách thuê săn đón. Dưới […]